Ekobus, gradbene storitve

Gradbeni nadzor

kvaliteta gradnje je pogojena z dobrim nadzorom

Glavna dejavnost podjetja Ekobus gradbene storitve s.p. je gradbeni nadzor skladno z ZGO 1-B vseh vrst objektov in gradbeni nadzor s koordinacijo projektov. Našim strankam nudimo kvalitetno storitev s ciljem zadovoljitev stranke v času gradnje in tudi v času uporabe objekta.

Namen nadzora nad gradnjo je zagotovitev kakovostne realizacije gradbenega projekta, ki mora zadostiti vsem predpisom na področju gradbeništva. Prav tako mora biti izvedba skladna z ZGO 1-B, projektno dokumentacijo kot tudi investicijsko dokumentacijo naročnika.

Poskrbimo za vse potrebno pri nadzoru nad gradnjo, ki zajema:
• Uvedba izvajalca v delu,
• Nadzor nad kvaliteto izvedenih gradbenih, obrtniških ter instalacijskih del,
• Podpis gradbenih dnevnikov,
• Pregled in potrditev količin izvedenih del (gradbena knjiga),
• Nadzor, da se gradnja izvajal v skladu s projektno dokumentacijo in pogodbo,
• Sodelovanje pri dogovorih z izvajalci in projektanti glede izvedbe detajlov,
• Organizacija postopka tehničnega pregleda in priprava dokumentacije in pridobitev uporabnega dovoljenja
• Izvedba primopredaje objekta naročniku
• Spremljanje projekta in poročanje naročniku o poteku del

Naše reference so na ogled v fotogaleriji s kratkimi opisi: -->klik<--