Ekobus, gradbene storitve

Vodenje gradnje

Na podlagi pridobljenih večletnih izkušenj s področja gradbeništva in vodenja gradbenih projektov nudimo storitev vodenje projektov tako pravnim in fizičnim osebam. Vodenje projektov je kompleksno in zelo specifično področje, ki zahteva znanje, čas, timsko delo, občutek za delo z ljudmi, potrpežljivost. Strankam nudimo kvalitetno storitev s ciljem zadovoljiti naročnika, mu prihraniti čas in denar. Za naše stranke pripravimo poročilo, mnenje, finančno poročilo, analize ponudb, popise del za posamezne projekte ali stanje projekta.

Vodenje gradnje objektov s pooblaščenim inženirjem IZS:

  • Vodenje gradnje objekta od uvedbe v delo do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje objekta investitorju,
  • Koordiniranje obrtniških del,
  • Vodenje obračunov,
  • Usklajevanje detajlov in projektov s projektanti,
  • Terminsko spremljanje poteka del,
  • Priprava dokumentacije za tehnični pregled
  • Izvajanje koordinacije varstva pri delu.